bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Maj?tek

Maj?tek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach

  1. Udzia? w nieruchomo?ci 1040/10000 o powierzchni 0,2276 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni u?ytkowej 1981,30 m2 wraz z odpowiedni? cz??ci? tego budynku tj. 206 m2 b?d?cy w trwa?ym wspó?zarz?dzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach, ul. Utrata 9A
  2. Ruchomo?ci i wyposa?enie
  3. Sprz?t komputerowy
  4. ?rodki transportuOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 11.10.2012
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 635