bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ukrycie w menu

Og?oszenie nr 146894 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwa?kach poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw higieny ?rodków spo?ywczych pochodzenia zwierz?cego. Wi?cej szczegó?ów w og?oszeniu nr: 146894 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Adnotacja z dnia 31.10.2012:

Lista kandydatów przyj?tych do post?powania kwalifikacyjnego:

  1. Teresa LiszkaOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 31.10.2012
Podpisał: Jzef Ha?czuk
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 430