bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany w menu

Lista kandydatw spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole ds. administracyjnych okre?lone w og?oszeniu Nr 150820

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole ds. administracyjnych okre?lone w og?oszeniu Nr 150820:

  1. Izabela Pie?niak - Bia?ystok
  2. Wojciech Augustynowicz - Suwa?ki
  3. Krzysztof Harasim - Wronowo


Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 29.04.2013
Podpisał: Jzef Ha?czuk
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 177