bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole do spraw admnistracyjnych w PIW Suwa?ki

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole do spraw admnistracyjnych w PIW Suwa?ki.

  1. Krzysztof Harasim zam. Wronowo 16-420 Raczki

W/w obywatel spe?ni? wymogi okre?lone w og?oszeniu o naborze.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 30.04.2013
Podpisał: Jzef Ha?czuk
Dokument z dnia: 30.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 684