bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skargi i wnioski

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwa?kach, jego zast?pc? lub osob? upowa?nion?:

Poniedzia?ek  godz. 9.00 - 14.00
Skargi i wnioski wnoszone na pi?mie nale?y przesy?a? na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwa?kach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwa?ki lub przesy?a? faksem na numer: (87) 566 - 40 - 06

Przyjmowanie korespondencji:

W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Suwa?kach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwa?ki

Skargi, wnioski i petycje s? przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Post?powania Administracyjnego Dzia? VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 26.06.2013
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 114