bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Lista kandydatw spe?niaj?cych wymagania o naborze

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci okre?lone w og?oszeniu Nr 166566:

Anna Didkowska - WarszawaOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 18.03.2015
Podpisał: Jzef Ha?czuk
Dokument z dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 181