bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki (og?oszenie nr 4639 w BIP Kancelarii Prezesa RM)

Katarzyna Dorochowicz - Suwa?ki

W/w obywatelka spe?ni?a wymogi okre?lone w og?oszeniu o naborze.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 28.03.2017
Podpisał: Remigiusz Kulesza
Dokument z dnia: 28.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 143