bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane teleadresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwa?kach

ul. Utrata 9A
16-400 Suwa?ki

Godziny urz?dowania:

Poniedzia?ek - Pi?tek: 7.15 - 15.15
tel. (87) 566 54 81 Sekretariat

fax. (87) 566 40 06
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl
strona internetowa: www.piwsuwalki.pl
NIP: 844 18 70 800

Kierownictwo:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Remigiusz Franciszek Kulesza
tel. (87) 566 54 81 w. 309; GSM: +48 795 598 835
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl, kulesza.remigiusz[at]piwsuwalki.pl

Zast?pca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Katarzyna ?uniewska-Kopacz
tel. (87) 566 54 81 w. 302; GSM: +48 795 598 836
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl, kopacz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

Zespó? do spraw administracyjnych:

Sekretariat: in?. Barbara Bogdan - Starszy referent
tel. (87) 566 54 81 w. 300
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl

in?. Marcin Birgiel - Informatyk / Inspektor do spraw zaopatrzenia
tel. (87) 566 54 81 w. 304; GSM: +48 728 934 123
e-mail: birgiel.marcin[at]piwsuwalki.pl

tech. wet. Krzysztof Harasim - Kontroler weterynaryjny / kierowca
tel. (87) 566 54 81 w. 303; GSM: +48 795 598 832
e-mail: harasim.krzysztof[at]piwsuwalki.pl

Zespó? do spraw bezpiecze?stwa ?ywno?ci:

Koordynator
lek. wet. Maria Jolanta Grabowska - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 305; GSM: +48 696 492 862
e-mail: grabowska.jolanta[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Joanna Pelc-Socik - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 305; GSM: +48 795 598 834
e-mail: socik.joanna[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Teresa Liszka - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 320; GSM: +48 795 598 837
e-mail: liszka.teresa[at]piwsuwalki.pl

mgr Katarzyna Dorochowicz - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 306
e-mail: dorochowicz,katarzyna[at]piwsuwalki.pl

Zespó? do spraw zdrowia i ochrony zwierz?t:

Koordynator
lek. wet. Józef Grabowski - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 306; GSM: +48 696 492 863
e-mail: grabowski.jozef[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Jacek Korytkowski - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 304; GSM: +48 795 597 387
e-mail: korytkowski.jacek[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Teresa Liszka - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 320; GSM: +48 795 598 837
e-mail: liszka.teresa[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Aleksandra Wronka - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 306; GSM: +48 502 724 715
e-mail:
wronka.aleksandra[at]piwsuwalki.pl

Zespó? do spraw pasz i utylizacji:

Koordynator
lek. wet. Katarzyna ?uniewska-Kopacz
tel. (87) 566 54 81 w. 302; GSM: +48 795 598 836
e-mail: kopacz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

mgr in?. Jolanta Wojdat - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 302; GSM: +48 662 314 289
e-mail: wojdat.jolanta[at]piwsuwalki.pl

Zespó? finansowo-ksi?gowy:

mgr El?bieta Pirsztuk - G?ówny Ksi?gowy
tel. (87) 566 54 81 w. 325; GSM: +48 696 492 864
e-mail: pirsztuk.elzbieta[at]piwsuwalki.pl

mgr Katarzyna Parafinowicz - Starszy Ksi?gowy
tel. (87) 566 54 81 w. 325
e-mail: parafinowicz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

mgr Barbara Karwel - Ksi?gowy
tel. (87) 566 54 81 w. 338
e-mail: karwel.barbara[at]piwsuwalki.pl

Zuzanna Brzozowska - Starszy Referent
tel. (87) 566 54 81 w. 338
e-mail: brzozowska.zuzanna[at]piwsuwalki.pl

Samodzielne Stanowisko do spraw obs?ugi prawnej:

mgr Pawe? W?do?owski - Radca Prawny
tel. (87) 566 54 81
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.plOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 506