bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko

Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierz?t i ochrony zwierz?t w PIW Suwa?ki (og?oszenie nr 11090 w BIP Kancelarii Prezesa RM)

Aleksandra Maria Wronka - Radom

W/w obywatelka spe?ni?a wymogi okre?lone w og?oszeniu o naborze.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Remigiusz Kulesza
Dokument z dnia: 17.09.2018
Dokument oglądany razy: 706