bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

Oferty pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach:

 1. Ogłoszenie nr 146894 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2012 r.
 2. Ogłoszenie nr 150820 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2013 r.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania o naborze na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole ds. administracyjnych określone w ogłoszeniu Nr 150820 z dnia 29.04.2013 r.
 4. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole do spraw admnistracyjnych w PIW Suwałki z dnia 30.04.2013 r.
 5. Ogłoszenie nr 166566 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.02.2015 r.
 6. Lista kandydatów spełniających wymagania o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności określone w ogłoszeniu Nr 166566 z dnia 18.03.2015 r.
 7. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 18.03.2015 r.
 8. Ogłoszenie nr 177007 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.01.2015 r.
 9. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 10.02.2015 r.
 10. Ogłoszenie nr 381 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.06.2016 r.
 11. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 28.06.2015 r.
 12. Ogłoszenie nr 1437 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.07.2016 r.
 13. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 03.08.2015 r.
 14. Ogłoszenie nr 2297 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.08.2016 r.
 15. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 14.09.2015 r.
 16. Ogłoszenie nr 4597 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r.
 17. Ogłoszenie nr 4639 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.10.2016 r.
 18. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w PIW Suwałki z dnia 18.10.2016 r.
 19. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: bezpieczeństwa żywności w PIW Suwałki z dnia 19.10.2016 r.
 20. Ogłoszenie nr 9564 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.03.2017 r.
 21. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w PIW Suwałki z dnia 23.03.2017 r.
 22. Ogłoszenie nr 11090 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.05.2017 r.
 23. Informacje o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt w PIW Suwałki z dnia 27.08.2017 r.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 762