bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Oferty pracy

Oferty pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwa?kach:

 1. Og?oszenie nr 146894 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2012 r.
 2. Og?oszenie nr 150820 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2013 r.
 3. Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole ds. administracyjnych okre?lone w og?oszeniu Nr 150820 z dnia 29.04.2013 r.
 4. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole do spraw admnistracyjnych w PIW Suwa?ki z dnia 30.04.2013 r.
 5. Og?oszenie nr 166566 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.02.2015 r.
 6. Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci okre?lone w og?oszeniu Nr 166566 z dnia 18.03.2015 r.
 7. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 18.03.2015 r.
 8. Og?oszenie nr 177007 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.01.2015 r.
 9. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 10.02.2015 r.
 10. Og?oszenie nr 381 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.06.2016 r.
 11. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 28.06.2015 r.
 12. Og?oszenie nr 1437 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.07.2016 r.
 13. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 03.08.2015 r.
 14. Og?oszenie nr 2297 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.08.2016 r.
 15. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 14.09.2015 r.
 16. Og?oszenie nr 4597 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r.
 17. Og?oszenie nr 4639 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.10.2016 r.
 18. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: zdrowia zwierz?t i zwalczania chorób zaka?nych zwierz?t w PIW Suwa?ki z dnia 18.10.2016 r.
 19. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: bezpiecze?stwa ?ywno?ci w PIW Suwa?ki z dnia 19.10.2016 r.
 20. Og?oszenie nr 9564 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.03.2017 r.
 21. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw: zdrowia zwierz?t i zwalczania chorób zaka?nych zwierz?t w PIW Suwa?ki z dnia 23.03.2017 r.
 22. Og?oszenie nr 11090 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.05.2017 r.
 23. Informacje o zako?czeniu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego w w zespole ds. zdrowia zwierz?t i ochrony zwierz?t w PIW Suwa?ki z dnia 27.08.2017 r.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 17.09.2018
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 701