bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Lista kandydatów spełniających wymagania naboru na ogłoszenie nr 150820

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora do spraw zaopatrzenia w zespole ds. administracyjnych okre?lone w og?oszeniu Nr 150820:

  1. Izabela Pie?niak - Bia?ystok
  2. Wojciech Augustynowicz - Suwa?ki
  3. Krzysztof Harasim - Wronowo


Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 11.05.2019
Podpisał: J�zef Ha?czuk
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 673