bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Lista kandydatów spełniających wymagania naboru na ogłoszenie nr 166566

Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpiecze?stwa ?ywno?ci okre?lone w og?oszeniu Nr 166566:

Anna Didkowska - WarszawaOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 11.05.2019
Podpisał: J�zef Ha?czuk
Dokument z dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 083