bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku
o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego.


Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
ul. Utrata 9A
16-400 Suwałki

e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl

udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 11.05.2019
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 475