bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dane teleadresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach

ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: 7.15 - 15.15
tel. (87) 566 54 81 Sekretariat

fax. (87) 566 40 06
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl
strona internetowa: www.piwsuwalki.pl
NIP: 844 18 70 800

Kierownictwo:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Remigiusz Franciszek Kulesza
tel. (87) 566 54 81 w. 103; GSM: +48 795 598 835
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl, kulesza.remigiusz[at]piwsuwalki.pl

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Katarzyna Łuniewska-Kopacz
tel. (87) 566 54 81 w. 106; GSM: +48 795 598 836
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl, kopacz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

Zespół do spraw administracyjnych:

Sekretariat: inż. Barbara Bogdan - Starszy referent
tel. (87) 566 54 81 w. 101
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.pl

inż. Marcin Birgiel - Informatyk / Inspektor do spraw zaopatrzenia
tel. (87) 566 54 81 w. 204; GSM: +48 728 934 123
e-mail: birgiel.marcin[at]piwsuwalki.pl

tech. wet. Krzysztof Harasim - Kontroler weterynaryjny 
tel. (87) 566 54 81 w. 201; GSM: +48 795 598 832
e-mail: harasim.krzysztof[at]piwsuwalki.pl

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji:

Koordynator
lek. wet. Joanna Pelc-Socik - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 117; GSM: +48 795 598 834
e-mail: socik.joanna[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Katarzyna Łuniewska-Kopacz - Starszy Inspektor Weterynaryjny 
tel. (87) 566 54 81 w. 106; GSM: +48 795 598 836 
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.plkopacz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl 

lek. wet. Teresa Liszka - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 108; GSM: +48 795 598 837
e-mail: liszka.teresa[at]piwsuwalki.pl

mgr Katarzyna Dorochowicz - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 115; GSM: +48 696 492 865
e-mail: dorochowicz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Anita Podziewska - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 115; GSM: +48 696 492 862
e-mail: podziewska.anita[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Marek Wierzbiński - Inspektor Weterynaryjny 
tel. (87) 566 54 81 w. 116; GSM: +48 572 720 431 
e-mail: wierzbinski.marek[at]piwsuwalki.pl

mgr inż. Jolanta Wojdat - Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 114; GSM: +48 662 314 289
e-mail: wojdat.jolanta[at]piwsuwalki.pl


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Koordynator
lek. wet. Józef Grabowski - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 109; GSM: +48 696 492 863
e-mail: grabowski.jozef[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Jacek Korytkowski - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 110; GSM: +48 795 597 387
e-mail: korytkowski.jacek[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Teresa Liszka - Starszy Inspektor Weterynaryjny
tel. (87) 566 54 81 w. 108; GSM: +48 795 598 837
e-mail: liszka.teresa[at]piwsuwalki.pl

lek. wet. Anna Pomichter - Inspektor Weterynaryjny 
tel. (87) 566 54 81 w. 107; GSM: +48 502 724 715
e-mail: pomichter.anna[at]piwsuwalki.pl 


Zespół finansowo-księgowy:

mgr Elżbieta Pirsztuk - Główny Księgowy
tel. (87) 566 54 81 w. 102; GSM: +48 696 492 864
e-mail: pirsztuk.elzbieta[at]piwsuwalki.pl

mgr Katarzyna Parafinowicz - Starszy Księgowy
tel. (87) 566 54 81 w. 102
e-mail: parafinowicz.katarzyna[at]piwsuwalki.pl

mgr Barbara Karwel - Księgowy
tel. (87) 566 54 81 w. 111
e-mail: karwel.barbara[at]piwsuwalki.pl

Zuzanna Brzozowska - Starszy Referent
tel. (87) 566 54 81 w. 112; GSM: +48 572 720 430
e-mail: brzozowska.zuzanna[at]piwsuwalki.pl

Samodzielne Stanowisko do spraw obsługi prawnej:

mgr Paweł Wądołowski - Radca Prawny
tel. (87) 566 54 81
e-mail: suwalki.miw[at]wetgiw.gov.plOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 187