bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: literówki

Karty usług

Katalog usług

Ankieta

 1. Uzyskanie licencji dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt
 2. Wniosek o uzyskanie licencji dla przewoźnika do 8 godzin/powyżej 8 godzin
 3. Rejestracja i zatwierdzenie środków transportu przeznaczonych do transportu żywych zwierząt
 4. Wniosek o wpis do rejestru/przedłużenie rejestracji/wydanie zaświadczenia do 8 godzin/świadectwa zatwierdzenia środka transportu powyżej 8 godzin
 5. Uzyskanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie
 7. Rejestracja podmiotu zajmującego się sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych
 8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu zajmującego się sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych
 9. Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej przy zmianie właściciela gospodarstwa
 10. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada świń przy zmianie właściciela gospodarstwa
 11. Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub po przerwie w hodowli
 12. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub po przerwie w hodowli
 13. Uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu rzeźnego przeznaczonego do uboju
 14. Wniosek o uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju
 15. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających rejestracji
 16. Wniosek o wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających rejestracji
 17. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz podlegających zatwierdzeniu
 18. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz
 19. Uzyskanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego przy produkcji mleka surowego
 20. Wniosek o wydanie zaświadczenia (atestu) sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie
 21. Otrzymanie umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych
 22. Wniosek o otrzymanie umowy na wykonywanie czynności wyznaczonych
 23. Uzyskanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu
 24. Za?wiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 25. Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
 26. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła przy przepisaniu gospodarstwa i stada
 27. Uzyskanie decyzji o statusie stada dla nowo zarejestrowanego podmiotu
 28. Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego podmiotu prowadzącego hodowlę bydła
 29. Rejestracja łowiska wędkarskiego typu "wpuść i złów"
 30. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej w postaci ?łowiska typu "wpuść i złów"
 31. Wpisanie do rejestru gospodarstwa rolnego w zakresie produkcji pasz podlegających rejestracji
 32. Wniosek o wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz podlegających rejestracji
 33. Zatwierdzenie gospodarstwa rolnego działającego na rynku pasz
 34. Wniosek o zatwierdzenie i wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz
 35. Przepisanie gospodarstwa rolnego na podstawie Aktu Notarialnego
 36. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na podstawie Aktu Notarialnego
 37. Przepisanie gospodarstwa na mocy Postanowienia Sądu
 38. Wniosek o przepisanie gospodarstwa rolnego na mocy Postanowienia Sądu
 39. Uzyskanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera
 40. Wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera
 41. Rejestracja punktu kopulacyjnego ogierem
 42. Wniosek o wpis punktu kopulacyjnego ogierem do rejestru PLW
 43. Zgłoszenie przywozu trzody chlewnej na teren powiatu suwalskiego
 44. Zgłoszenie przywozu trzody chlewnej do gospodarstwa
 45. Zgłoszenie przywozu bydła z zagranicy
 46. Zgłoszenie przywozu bydła do gospodarstwa
 47. Zgłoszenie zakończenia działalności na rynku pasz
 48. Wniosek zakończenie działalności podmiotu działającego na rynku pasz
 49. Uzyskanie zatwierdzenia zakładu w sektorze utylizacyjnym
 50. Wniosek o zatwierdzenie zakładu działającego w sektorze utylizacyjnym
 51. Zgłoszenie uboju gospodarczego zwierząt
 52. Warunki uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny
 53. Zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu
 54. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcegoOpublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 11.05.2019
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 17.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 023