bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

2022

Oferty pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwałkach:

 1. Ogłoszenie nr 94401 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.03.2022 r.
 2. Ogłoszenie nr 94408 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.03.2022 r.
 3. Ogłoszenie nr 94418 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.03.2022 r.
 4. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 94401 z dnia 13.04.2022 r.
 5. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 94408 z dnia 06.04.2022 r.
 6. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 94418 z dnia 06.04.2022 r.
 7. Ogłoszenie nr 96532 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.04.2022 r.
 8. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 96532 z dnia 28.04.2022 r.
 9. Ogłoszenie nr 97841 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.04.2022 r.
 10. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 97841 z dnia 24.05.2022 r.
 11. Ogłoszenie nr 103618 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.08.2022 r.
 12. Ogłoszenie nr 105289 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.09.2022 r.
 13. Ogłoszenie nr 106423 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.09.2022 r.
 14. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 103618 z dnia 28.09.2022 r.
 15. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 105289 z dnia 28.09.2022 r.
 16. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 106423 z dnia 13.10.2022 r.
 17. Ogłoszenie nr 106442 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.09.2022 r.
 18. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 106442 z dnia 13.10.2022 r.
 19. Ogłoszenie nr 106981 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.09.2022 r.
 20. Ogłoszenie nr 106984 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.09.2022 r.
 21. Ogłoszenie nr 107172 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2022 r.
 22. Ogłoszenie nr 107386 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.10.2022 r.
 23. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji (ogłoszenie nr 106981 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 24. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 106984 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 25. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko referenta w zespole ds. administracyjnych (ogłoszenie nr 107172 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 26. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 107386 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 27. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 106981 z dnia 13.10.2022 r.
 28. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 107386 z dnia 13.10.2022 r.
 29. Ogłoszenie nr 108325 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.10.2022 r.
 30. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 106984 z dnia 18.10.2022 r.
 31. Ogłoszenie nr 108626 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.10.2022 r.
 32. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 107172 z dnia 24.10.2022 r.
 33. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 108325 z dnia 25.10.2022 r.
 34. Ogłoszenie nr 109184 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2022 r.
 35. Ogłoszenie nr 109487 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.2022 r.
 36. Ogłoszenie nr 109594 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.11.2022 r.
 37. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 108626 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 38. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 108626 z dnia 04.11.2022 r.
 39. Ogłoszenie nr 109815 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2022 r.
 40. Ogłoszenie nr 109918 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 05.11.2022 r.
 41. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 109184 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 42. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109184 z dnia 09.11.2022 r.
 43. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109487 z dnia 10.11.2022 r.
 44. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109594 z dnia 14.11.2022 r.
 45. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 109815 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 46. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109815 z dnia 17.11.2022 r.
 47. Ogłoszenie nr 110661 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.11.2022 r.
 48. Ogłoszenie nr 110662 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.11.2022 r.
 49. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 109918 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 50. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109918 z dnia 21.11.2022 r.
 51. Ogłoszenie nr 110946 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.11.2022 r.
 52. Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt (ogłoszenie nr 110946 w BIP Kancelarii Prezesa RM)
 53. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 110661 z dnia 06.12.2022 r.
 54. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 110662 z dnia 06.12.2022 r.
 55. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 110946 z dnia 06.12.2022 r.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 06.12.2022
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 10.03.2022
Dokument oglądany razy: 1 174